środa, 16 października 2019. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie

2015-03-12 10:32:02 (ost. akt: 2015-03-12 10:44:22)

Autor zdjęcia: Archiwum starostwa

W obradach VI sesji Rady Miasta w Pieniężnie w dniu 26 lutego 2015 r. uczestniczył Zarząd Powiatu Braniewskiego w składzie Wicestarosta Artur Mieczaniec, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński, Członek Zarządu Władysław Hruszka, Członek Zarządu Mateusz Sobieszczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Leszek Kłębucki oraz Radny Krzysztof Kądziołka.

W czasie sesji w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego głos zabrał Mirosław Kudliński, który przedstawił Radnym Miasta i Gminy w Pieniężnie oraz Sołtysom z Gminy Pieniężno założenia co do dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie.

Na wstępie został przedstawiony zarys dotychczasowej współpracy z Powiatem Braniewskim, który trwa od dnia 25 stycznia 2001 r. do chwili obecnej i obejmuje obszary pomocy dla Gminy Pieniężno w zakresie użyczenia części pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych o powierzchni 540 m2 na okres 10 lat nieodpłatnie z przeznaczeniem na cele dydaktyczno - oświatowe na potrzeby Gimnazjum w Pieniężnie.
Umowa użyczenia na pomieszczenia w budynku internatu trwa do chwili obecnej, z tą różnicą, że w roku 2013 nastąpiła zmiana tytułu umowy z użyczenia na umowę najmu. Ponadto Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie korzysta z najmu sali gimnastycznej oraz dwóch izb lekcyjnych w budynku ZSLiZ. Powiat Braniewski użyczył pod budowę ,,Moje Boisko Orlik 2012”, bezpłatnie dla Gminy Pieniężno grunty na okres od 03.01.2011 r. do 31.12.2026 r.

Zarząd Powiatu Braniewskiego od początku obecnej kadencji przeprowadza analizę i konsultacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie przy założeniach utworzenia Zespołu Szkół na mocy zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia dla Gminy Pieniężno zadania prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej wraz z przekazaniem subwencji oświatowej oraz użyczenia dla Gminy Pieniężno budynków szkoły, internatu i sali gimnastycznej.

W powyższej sprawie w dniu 26.01.2015 r. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu i Radnych Powiatu z Burmistrzem Pieniężna i Radą Miasta i Gminy Pieniężno oraz z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie. Na spotkaniu poruszona została sprawa utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSLiZ. W dniu 17.02.2015 r. Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął decyzję o uruchomieniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w strukturze ZSLiZ.

W dniu 29.01.2015 r. Powiat Braniewski udostępnił dla Pana Burmistrza Kazimierza Kiejdo i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pieniężnie Pani Alinie Mańkut dane dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów, budżetu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie - do analizy w odniesieniu do podjęcia kroków utworzenia Zespołu Szkół.

Kolejne spotkania odbyły się z Burmistrzem w dniach 13.02.2015 r. oraz 18.02.2015 r. Należy nadmienić, że Radny Powiatu Pan Krzysztof Kądziołka popiera działania Zarządu Powiatu Braniewskiego odnośnie zawarcia porozumienia z Gminą Pieniężno w sprawie utworzenia Zespołu Szkół.

Przy założeniu, że Gmina Pieniężno nie doprowadzi do zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia Zespołu Szkół, Zarząd Powiatu Braniewskiego po dokonanych analizach i konsultacjach wdroży rozwiązanie oszczędnościowe polegające na zorganizowaniu nauki Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w budynku internatu po uprzednim wypowiedzeniu umów najmu dla Gminy Pieniężno. Jednocześnie Zarząd Powiatu Braniewskiego wyraża gotowość użyczenia – najmu budynku szkoły dla Gminy Pieniężno.
Rozwiązanie oszczędnościowe pozwoli zrównoważyć dochody i wydatki, a co najważniejsze, przy założeniu dokonania naborów do szkoły zawodowej funkcjonowanie i istnienie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie .

Mirosław Kudliński

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages